Taustaa ja tavoitteita

Talo2020 hankkeessa halutaan toteuttaa rakennuttajaperheelle hyvä koti.
Terveellinen koti. Energiatehokas koti. Elinkaarijärkevä koti. 

Kodin sisäilman terveellisyys
Asumisessa pyritään kohti yhä tehokkaampia energiaratkaisuja. Onko pientalojen kiristyvien tiiviys- ja energiavaatimusten myötä syytä kiinnittää enemmän huomiota sisäilman terveellisyyteen?  

Talo2020 hankkeen rakennuttajaperhe koki hometalo-ongelman joitakin vuosia sitten. 80-luvulla rakennetussa vuokratalossa oli käytetty tuon ajan tyypillisiä materiaaleja ja ratkaisuja, joista osa on nykykäsityksen mukaan riskirakenteita. Talo sairastui ilmeisen hitaasti; pihan salaojaverkoston toiminnan heikkeneminen, aspergillus versicolor mikrobin pesiytyminen piilosokkeliin, korvausilman vuotaminen talon sisälle hallitsemattomia reittejä, ...    

Suomessa arvioidaan olevan joidenkin kymmenien miljardien eurojen edestä hometalo-korjausvelkaa. Mikä aiheuttaa sisäilmasairaita uusia rakennuksia? Tietämättömyys? Huono suunnittelu? Huolimaton toteutus? Ahneus? Rakentamisen kiire? 

  • Tavoite #1: Talo 2020 hankkeessa rakennetaan sisäilmaterveellinen koti    

Asumisen energiaälykkyys
EU on asettanut rakentamiselle tavoitteen, jonka mukaan uusien pientalojen tulee vuoteen 2020 mennessä olla nollaenergia- tai lähes nollaenerigarakennuksia, julkisten rakennusten jo kahta vuotta aikaisemmin.

Talo2020 hankkeessa rakennetaan omakotitalo, joka pyrkii yhdistämään luotettavia rakenteellisia ratkaisuja, passiivista ja aktiivista energiatehokkuutta, sekä energia-fiksuutta IoT:n (asioiden internet) avulla. 

Talon monipuolisen mittausanturoinnin avulla hanke pyrkii vuosina 2015...2020 osoittamaan mikä energiatehokkuuden toteuttamisessa oli helppoa, mikä vaikeaa ja mikä mahdollisesti jää utopiaksi.

  • Tavoite #2: Talo2020 tuottaisi vuositasolla vähintään yhtä paljon energiaa kuin talo ja siinä asuminen kuluttaa

Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on mittauksilla osoittaa, saavuteaanko vuositasolla energiamääräyksen mukainen nollaenergiataso. Jos ja kun tämä tavoite saavutetaan, on varsinaisena tavoitteena plus-energiatason saavuttaminen. 

Talo2020 hankkeen yhtenä visiona olisi tulevaisuudessa toteuttaa myös älykäs energiasymbioosi talon ja (plug-in hybridi) sähköauton välille. Pisimmälle vietynä tämä visio vaatisi talon energiatuotannon tehokkuuden lisäksi muutoksia myös lainsäädäntöön ja sähköverkon 'grid älykkyyteen'. 


Talon kustannustehokas elinkaari
Vanhojen omakotitalojen hinnat ovat muuttovoittoalueilla pysytelleet korkealla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on myynnissä runsaasti 60- ja 70-luvun pientaloja, joissa monet rakenteet ja toiminnot ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän. Tämä ei kuitenkaan useinkaan näy talojen pyyntihinnassa. Talon ostajien tulisikin miettiä, milloin heillä vääjäämättä on edessään lämmityksen, putkitusten, sähköjen, salaojituksen, katon, eristysten ja monen muun talon keskeisen toiminnon ja rakenteen täysremontti. 

Talo2020 hankkeessa pyritään valitsemaan ja toteuttamaan ratkaisuja, jotka takaavat talolle pitkän ja terveen elinkaaren sekä helpon ylläpidon tuleviksi vuosikymmeniksi.  

  • Tavoite #3: Talo2020 on elinkaarikustannustehokas

Talon monipuolista mittausdataa on tarkoitus julkaista tällä sivustolla kesästä 2015 alkaen. 

Olisi hienoa, jos tuo informaatio auttaisi tulevina vuosina suomalaisia rakennuttajaperheitä toteuttamaan hyviä koteja. Terveellisiä koteja. Energiatehokkaita koteja. Elinkaarijärkeviä koteja. 

Mittausdata tullee aikanaan nostamaan talon jälleenmyyntiarvoa. Kumman sinä ostaisit mielummin kahdesta samanikäisestä talosta: talon, jonka kosteusasioihin on paneuduttu huolella ja markkinoinnissa tuodaan esille katkeamaton faktapohjainen mittausdata osoittamaan talon rakenteiden terveenä pysyminen? Vai talon, jota markkinoidaan 'arkkitehdin suunnittelemana'?  

Talon mittausdata ja informaation tallentaminen tulevat yleistymään, myös pientaloissa.

Talo2020 ydintiimi

Talo2020 hankkeen suunnittelun ydintiimi koostuu:

  • CEPH (Central European Passive House) sertifioitu oululainen arkkitehti / pääsuunnittelija
  • CEPH sertifioitu rakennesuunnittelija
  • sisäilma- rakenneratkaisuasiantuntija
  • LVI- ja energia-asiantuntija
  • mittausanturoinnin, langattoman tiedonsiirroon ja pilvipalveluratkaisujen asiantuntija 
  • passiivipientalojen ja hybridilämmityksen asiantuntija
  • rakennuttajaperheen vanhemmat - ensikertalaisia talonrakennuttajina 
Suunnittelun keskeisimmät vaiheet toteutettiin vuoden 2013 aikana. Suunnitteluun käytettiin aikaa noin vuosi.
Tontin raivaus ja maanrakentaminen tehtiin syksyllä 2013 ... alkuvuonna 2014. 
Talon rakentaminen aloitettiin alkukeväällä 2014 ja talon on tarkoitus olla muuttovalmis vapuksi 2015.
Talon julkisivujen viimeistely rappauksineen on aikataulutettu kesäksi/syksyksi 2015. 

Talo2020 rakentaminen toteuteaan osaurkaoilla. Runkourakan toteuttivat kolme rakennusmiestä, joilla on vuosien kokemus valuharkkokivitalojen rakentamisesta. Maanrakennus-, LVI-, sähkö-, pelti- ja sisätyöt toteutetaan omina urakoinaan, joita kaikkia koordinoi vastaava mestari.