Pilvipalveluista lisää myöhemmin ...

Energiaälykkys

Talo2020:n energiaälykkyys ja sisäilman laadun ennakoiva seuranta perustuu *IoT - ajatteluun. Tällaisessa mallissa talon mittasensoridata annetaan reaaliaikaisesti internetissä sijaitseville pilvipalveluille, jotka puolestaan optimoivat talon energiankulutusta sekä tuottavat talon asukkaille yhteenvetoja, huomioita sekä tarvittaessa hälyytyksiä.

*IoT = Internet of Things = pilvipalveluita hyödyntävä asioiden ja esineiden internet. IoT filosofiaan kuuluu myös 'big data', eli ajatus siitä, että reaaliaikaista raakadataa linkitetään yhä laajemmin sekä monipuolisemmin tuottamaan kuluttajille lisäarvoa. Data --> informaatio --> älykkyys.