Hybridienergiaa


Talo2020:ssa on hybridilämmitysjärjestelmä sekä Fortumin aurinkosähköpanelit - yhteensä kuusi uusiutivan energian lähdettä.

 • Hybridikattila: Järjestelmän sydän on hybridikattila 
  • kattilaan varataan maalämpöpumpun, aurinkokeräimen sekä savukaasujen energiaa kahdesta piipusta
  • kattilan lämpöä siirretään lattialämmitykseen sekä kuumaan käyttöveteen 
 • LTO ilmanvaihtokone maapiiritoimisella esilämmityksellä / esiviilennyksellä
  • ilmanvaihtokoneen LTO siirretään lämpöä poistettavasta 'likaisesta ilmasta' sisään otettavaan 'puhtaaseen ulkoilmaan'
  • pakkasilla / kylmällä ilmalla sisään tuleva ilma esilämmitetään maapiirin nesteen avulla
  • helteisellä säällä sisään tuleva ilma puolestaan esijäähdytetään maapiirin avulla
  • ilmanvaihtokoneen LTO vuosihyötysuhteeksi on ilmoitettu yli 90%. Maapiirin avulla tuo arvo voi jopa ylittyä. Mittausdata tulee aikanaan osoittamaan IV-koneen todellisen hyötysuhteen.
 • Maalämpöpiiri: 4kw maalämpöpumppu 120 metrisellä porakaivolla.
  • laskennallisesti Talo2020 tarvitsee -20 asteen pakkasjaksolla 1,8kW ulkopuolista energiaa talon ja käyttöveden lämmittämiseen. Maalämpöpiirin teho yksinään riittää talon lämmittämiseen talven lämmityskaudella. Talon e-luku onkin laskettu maalämpöpumpun mukaan.
  • kevään, kesän ja syksyn ajan maalämpöpumppu pääsääntöisesti huilii sillä käyttövesi lämpenee pitkälti aurinkolämpökeräimen avulla
  • maapiirin pumppu kierrättää maapiirin nestettä IV koneen esilämmitys/-viilennysyksikölle myös silloin, kun maalämpöpumpun tehoa ei tarvita  
 • Aurinkolämpökeräin 6m2
  • Aurinkolämpökeräimellä lämmitetään (hybridivaraajaa hyödyntäen) käyttövesi kevään, kesän ja syksyn aikana 
 • LTO varaavan takan, sekä saunan piipuissa
  • Takan ja saunan piippuissa on nestetoimiset lämmön talteenotot. Kun tulipesään laitetaan tuli, savukaasut lämmittävät hormiputken ympärillä olevan lämmöntalteenottolaitteen nesteen ja ohjausyksikkö käynnistää lämmön siirron piipulta hybridivaraajaan. Hiilloksen sammuttua piipun ja varaajan lämpötilat asettuvat samalla tasolle ja ohjausyksikkö pysäyttää kierron. 'Harakoille menevestä' energiasta saadaan näin merkittävä osa talteen lämmittämään talon lämmitys- ja käyttövettä.
 • Fortumin aurinkosähköpaneelit, 9 paneelia, n. 14m2
  • Aurinkosähköpaneelit sijoittuvat pulpettikaton ylänurkkaan. Järjestelmän invertteri - laite joka muuttaa paneelien virran 'normaaliksi verkkovirraksi' -  sijaitsee talon teknisessä tilassa.
  • Aurinkopaneelien optimi teho on n. 2,2 kW. Ylijäämäsähkö myydään takaisin verkkoon.
  • Sähkö (plug in hybridi)-auton, tai muun energiatarpeen myötä aurinkopaneelipakettia on helppo kasvattaa

 

Vihreä alue kuvaa vuosittaisen auringosta saatavan energiaomavaraisuuden. Kylmän vuodenajan lämpöenergiatarve tuotetaan maalämpöpumpulla tai puun poltolla.

Aurinkosähkö- ja -lämpökeräimet sijoittuvat katon oikeaan ylänurkkaan.